24. mai 2011

„Puuĺpäiv“ sai valmis ja Ütsiotsõ tuuritab

Haki Helül on ütlemata hää meel välja hõigata, et eelmisel nädalal nägi ilmavalgust ansambel Ütsiotsõ esimene CD Puuĺpäiv“! Koos keskkonnahelide salvestaja Patrick McGinley'ga otsis ansambel lindistamiseks kohti, mis oleks lähedal salvestatava muusika ja regilaulude vaimule. Nii sai lauldud kõrkjate vahel jalgupidi Peipsis (salvestuse peale on jäänud ka mõned eriti autentsed sääsetapmisplaksud), Ahunapalo külakabelis, kiriku võlvide all Tartus, Toomemäel, Võrumaal Räestus.

Ütsiotsõ Lauri ütleb, et lauludes kõlavad koos traditsioonilised hääled ja pähe tulnud partiid, pärimus ja sealt lähtuv vokaalne ulme: "Vana kiiĺ on meile armas ja kodune, samuti ka lugude tundetoonid, mida praeguses muusikas enam sellisena ei kohta. Nii me siis laulamegi ütsiotsõ, see tähendab ühtejärge ja lakkamatult." Ütsiotsõ laulud pärinevad suures osas Põhja-Võrumaalt, aga ka Siberi seto küladest, kus ansambli liige Andreas Kalkun korduvalt laule ja pärimust kogumas on käinud.

Ütsiotsõ muusikaga tutvumiseks paneb Haki Helü KUULAMISEKS mõned lood plaadilt:

05 haita lola by hakihely

02 valgo naio by hakihely

03 kylmah kyynyh by hakihely

Eelmisel nädalal, 20. mail toimus Puuĺpäiv“ plaadiesitlus Tartus, Regiööl. Ütsiotsõl on aga ees seismas veel mitu kontserti:

28. mai kl 18 Haanja rahvamaja, soojendab Mari Kalkun - sissepääs annetustega

5. juuni kl 12.30 Eesti Vabaõhumuusumi külaväljakul Ütsiotsõ kontsert ja 14.30 Sepa talus õpituba koos Mari Kalkuniga
15. juuni Ruhnu rahvamaja

Olete oodatud! Laulmiseni ja kohtumiseni.

(pilt: Liska Keerberg. Räestu lumbi veeren, september 2010)